Archive for Březen, 2013

Zvuk zemské tíže

Neděle, Březen 24th, 2013

Zahleděl se k obzoru svých minulých zážitků a jasně na něm spatřil obraz pomalu ustupující bouře, vnímal nenadálý okamžik naprostého ticha a návrat osvobozujícího světla. Objevily se vrcholky štítů stále ještě oděné do posledních cárů bouře – čerstvě omyté, očištěné lákavě zářily. Byl to nevýslovně malebný pohled, barvy a tvary, všechny linie vystupovaly s novou ostrostí. Posvátné vrcholky hor
se halily v oživlém světle, a jemu připadalo, že stojí na hraně nově zrozeného světa, jenž doposud nikdo neposkvrnil dotekem nohy. Náhle zklidněná bouře nebyla než matným snem, setkání s mytickým nepřítelem, nejasnou vzpomínkou na krok nad hranou propasti, na zatvrzelý vzdor větrem ošlehaného bojovníka, čas plynoucí do hlubin zapomnění, neboť světlo, na které tak dlouho čekal, se konečně vrátilo a on věděl, že bude žít.

Joe Simpson

 

Joe Simpson - Zvuk zemské tíže

Joe Simpson – Zvuk zemské tíže

 

Hřeben Slavkovského štítu vystupující z moře mraků Hřeben Slavkovského štítu vystupující z moře mraků[/caption]

 

Vzdálená krajina

Vzdálená krajina

 

M.